سوژه خبری :

شما مخاطبان محترم می‌توانید موضوع‌ها و سوژه‌های خبری مورد نظر خود را با تکمیل فرم زیر و ارسال آن از طریق ایمیل، به خبرگزاری سروش اطلاع دهید، تا خبرنگاران این خبرگزاری درباره‌ی موضوع مطرح شده تحقیقات لازم را به عمل آورده و پاسخ مقتضی را از مسئولان ذیربط دریافت دارند و در نهایت نتیجه کار را به صورت یک گزارش در خبرگزاری سروش منتشر نمایند. با ما همراه باشید…